Terrorbekämpning


Efter den fasansfulla terrorattacken i Stockholm nyligen där en lastbil mejade ner och dödade och skadade fredagsflanörer har idéer hur man ska kunna stoppa liknande dåd i framtiden efterlysts. Här är mitt förslag:

01
1. Fartkameror placeras ut längs gågator eller promenadstråk som registrerar fördon som rör sig i för hög hastighet.

02
2. Kameran triggar igång sirener som tjuter och varningslampor som blinkar längs gågatan. Varningslamporna kan ha ett “vandrande ljus” som visar åt vilket håll skydd finns.

03
3. Farthinder kommer upp ur marken och stänger in fordonet.