Från svartvit till färg

Sjundeinseglet_color470
”Det sjunde inseglet” (© Svensk Filmindustri 1957) kolorerat med AI-verktyget hotpot.
AI-teknologin växer med nya lättanvända applikationer. På hemsidan hotpot.ai går det sätta färg på svartvita bilder med ett hyfsat resultat. Tekniken kallas på AI-språk ”deep learning”, vilket jag antar bygger på analys av många bilder och statistik som skapar en kvalificerad gissning av hur en svart-vit bild skulle kunna se ut i färg.
Bilden från ”Det sjunde inseglet” är dessvärre bara en stillbild. Även om teknologin finns för att skapa färgfilm av svart-vitt filmmaterial så är processen än så länge för komplicerad för ett enkelt konsument-användargränssnitt.
Color_compare
T.v. mitt hus, fotograferat i färg med mobilkamera. T.h. Ett svart-vitt version av samma foto som sedan färgsatts med hotpot.ai.
Ansikten och natur verkar vara lätta att identifiera, men objekt som är skapade av människan blir mer slumpmässigt färgsatta. Intensiteten blir också lite mer dämpad än ett färgoriginal och ger en viss vintage-känsla.