Distriktsveterinärerna

armkrok_color

Distriktsveterinärerna håller olika event runt om i landet, och har nu kompletterat sitt grafiska material med några av mina bilder. De är en avdelning av Jordbruksverket och bilderna följer samma tema - landskap, djur och bönder. I min iver att kvinnor ska vara minst lika representerade som män i mina teckningar, lät jag en veterinär vara kvinna. Mina uppdragsgivare tyckte i och för sig att tanken var god, men att det lätt fick associationerna till Bonde söker fru. Det hela resulterade i en ny bild där mans-normen var återställd, men uppdragsgivarna ville i slutändan använda båda bilderna.
Laduga╠Őrdskontor_color